Wat vooraf ging

Na de middelbare school bezocht ik de Pedagogische Academie in Middelburg. Na een korte tijd in militaire dienst te zijn geweest, vertrok ik naar Amerika voor een reis die mij - na een jaar zwerven van noord naar zuid - in Suriname deed belanden. Daarna studeerde ik geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Om bij te verdienen gaf ik les, eerst aan de leerlingen van groep 8 op een basisschool in Zuilen en vervolgens als docent geschiedenis en didactiek aan studenten van de Pedagogische Academie Rehoboth. In 1979 vertrok ik naar Soest om als docent geschiedenis en later ook als decaan en leerlingbegeleider les te geven aan het Griftland College.

In Soest was ik negen jaar raadslid voor het CDA en daarna lid van Provinciale Staten van Utrecht. Na twee jaar statenlid werd ik gevraagd om gedeputeerde te worden en nam ik definitief afscheid van het onderwijs. Zes jaar lang was ik bestuurder van de provincie Utrecht met de portefeuilles Bestuurlijke zaken, Landelijk gebied en Europa.

In 2007 werd ik burgemeester van Bodegraven. Na de fusie met Reeuwijk in 2011 vertrok ik naar Noordwijk om daar burgemeester te worden.

 

En nu

Sinds 2011 ben ik burgemeester van Noordwijk. Naar verwachting zal mijn dienstverband in december 2014 eindigen, als de nieuwe burgemeester zal zijn beëdigd. Als burgervader voel ik mij sterk verbonden met de gemeenschap van Noordwijk, Binders en Zeeërs. Noordwijk is een dynamische gemeente waar op het gebied van sport en cultuur veel gebeurt. Het hele jaar door werken vele honderden vrijwilligers om een groot aantal evenementen tot een succes te maken. Dagelijks kan men er genieten van het ruim 13 kilometer lange strand, een fantastisch duingebied en een - vooral in het voorjaar - kleurrijk achterland. De verschillende hoogwaardige strandpaviljoens zijn het hele jaar door geopend en ook het gevarieerd aanbod van hotels en restaurants in alle prijsklassen is bijzonder groot. In Noordwijk Binnen is de sfeer anders. De historische kern met de Oude en de Nieuwe Jeroenskerk is bijzonder vanwege zijn architectuur en intimiteit. Daar is ook het gemeentehuis en het hart van de lokale democratie.

 

Ruimtevaart

Behalve de wettelijke taken die horen bij het burgemeesterschap ben ik actief op het terrein van de ruimtevaart. In Noordwijk bevindt zich het grootste ruimtevaartlaboratorium van Europa, ESTEC, als onderdeel van ESA. Ruim tweeduizend technici en wetenschappers werken daar aan projecten die met ruimtevaart te maken hebben. In het Joint Consultative Committee vertegenwoordig ik Noordwijk en tevens de belangen van ESTEC in de richting van de andere overheden. Als vice-voorzitter van het Holland Space Cluster, het platform van ruimtevaartindustrie, wetenschap en overheid samenkomen om de belangen van de Nederlandse ruimtevaart veilig te stellen, vertegenwoordig ik Noordwijk.

 

Natuur, milieu, welzijn

Daarnaast ben ik vice-voorzitter van KIMO Nederland-België, een organisatie van kustgemeenten die via het uitvoeren van verschillende projecten, zoals het bekende Fishing for Litter, verontreiniging van de zeeën wil tegengaan.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken werk ik als voorzitter van de algemene commissie landbouwsubsidies voor toekenning van subsidies ten behoeve van innovaties in de land- en tuinbouw die zijn gericht op het bevorderen van dierenwelzijn en een gezond milieu door vermindering van CO2 uitstoot.

 

Als voorzitter van de stichting certificering subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer werk ik aan het certificeren van alle natuurbeherende organisaties, agrarische collectieven en particulieren in Nederland.

 

Tevens ben ik voorzitter van de raad van advies van de Koninklijke Vereniging van Rentmeesters.  Tenslotte ben ik voorzitter van Dappere Nieuwe Wereld, een denktank die initiatieven ontwikkelt en ondersteunt op het gebied van vernieuwing van economie, maatschappij en openbaar bestuur.

 

WIE

JAN PIETER

LOKKER

WAT

BLOG

concept en fotografie: buro binnen